xem tuổi làm nhà năm 2030

Xem tuổi làm nhà năm 2030 cho gia chủ tuổi Canh Dần 2010 mạng nữ

Hoàng ốc: Năm 2030, gia chủ 21 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sát là Xấu. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2010 Năm sinh âm lịch: Nữ Canh Dần 2010 Năm dự kiến khởi

Xem tuổi làm nhà năm 2030 cho gia chủ tuổi Canh Dần 2010 mạng nam

Sau khi làm lễ gia chủ (hoặc người được mượn tuổi nếu có) là người cầm cuốc bổ những nhát đầu tiên, trình với Thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2010 Năm sinh âm lịch: Nam Canh Dần