Năm Sinh Con Cho Nữ Canh Dần

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Canh Dần 2010 và chồng 2009

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2009 Năm âm lịch: Kỷ Sửu Niên mệnh:Hoả – Bích lôi Hoả (Lửa trong chớp) Năm sinh của mẹ: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Canh Dần 2010 và chồng 2008

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2008 Năm âm lịch: Mậu Tí Niên mệnh:Hoả – Bích lôi Hoả (Lửa trong chớp) Năm sinh của mẹ: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Canh Dần 2010 và chồng 2007

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2007 Năm âm lịch: Đinh Hợi Niên mệnh:Thổ – Ốc thượng Thổ (Ðất trên mái nhà) Năm sinh của mẹ: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Canh Dần 2010 và chồng 2006

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2006 Năm âm lịch: Bính Tuất Niên mệnh:Thổ – Ốc thượng Thổ (Ðất trên mái nhà) Năm sinh của mẹ: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ