Năm Sinh Con Cho Nam Canh Dần

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Canh Dần 2010 và vợ 2010

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh:Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách) Năm sinh của mẹ: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Canh Dần 2010 và vợ 2009

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh:Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách) Năm sinh của mẹ: 2009 Năm âm lịch: Kỷ Sửu Niên mệnh: Hoả – Bích lôi Hoả (Lửa trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Canh Dần 2010 và vợ 2008

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh:Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách) Năm sinh của mẹ: 2008 Năm âm lịch: Mậu Tí Niên mệnh: Hoả – Bích lôi Hoả (Lửa trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Canh Dần 2010 và vợ 2007

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh:Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách) Năm sinh của mẹ: 2007 Năm âm lịch: Đinh Hợi Niên mệnh: Thổ – Ốc thượng Thổ (Ðất trên

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Canh Dần 2010 và vợ 2006

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2010 Năm âm lịch: Canh Dần Niên mệnh:Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách) Năm sinh của mẹ: 2006 Năm âm lịch: Bính Tuất Niên mệnh: Thổ – Ốc thượng Thổ (Ðất trên